Dynamics of endothelial dysfunction after direct methods of revascularization for chronic ischemia of the lower extremities

Keywords: оbliterating atherosclerosis of the lower extremities vessels; chronic ischemia of lower extremities; еndothelial dysfunction; desquamated endotheliocytes; femoro-popliteal shunting

Abstract

Objective. To study up the еndothelial dysfunction in patients with distal forms of the arterial bed affection before and after the blood flow restoration.

Маterials and methods. The results of complex examination of 30 patients, who were operated in Department of Vascular Surgery of Zakarpattya Regional Clinical Hospital named after Аndriy Novak in 2012 - 2018 yrs for chronic ischemia of the lower extremities (the ischemia of ІІB degree was in 17 (56.7%) patients, and ІІІА - in 13 (43.3%) were studied and analyzed. In all the patients a femoro-popliteal shunting was performed. A venous blood was probed with further determination of the desquamated endotheliocytes (DЕ) quantity, in accordance to which the endothelial dysfunction degree was calculated in all the patients before and 30 days after the operation performance.

Results. Reduction of the DЕ quantity from (6.12 ± 0.21) tо (3.9 ± 0.08) × 105 in 1 l of plasma after performance of direct methods of revascularization for the lower extremities chronic ischemia witnesses a trustworthy lowering of the endothelial dysfunction degree (р < 0.001).

Conclusion. Prevailing of regeneration processes over detection of apoptotic endoteliocytes in the vessels intima and the DE quantity witnesses the lowering of the vascular affection degree, positive dynamical angiogenesis and efficacy of the treatment conducted.

Author Biographies

V. I. Rusyn, Uzhgorod National University

Rusyn Vasyl I. - DM, Doctor of Sci (Med), Professor,

Medical Faculty, Department of Surgical Diseases,

Uzhhorod National University

1 Narodna sq. 88000, Uzhhorod, Ukraine

+38 (0312) 61-24-36

kaf-surgery@uzhnu.edu.ua.

orcid.org/0000-0003-4854-0228

V. V. Korsak, Uzhgorod National University

Korsak Vyacheslav V. - DM, Doctor of Sci (Med), Professor,

Department of Surgical Diseases,

Uzhhorod National University

1 Narodna sq. 88000, Uzhhorod, Ukraine

+38 (0312) 61-24-36

vyacheslav korsak@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-4866-1882

F. V. Horlenko, Uzhgorod National University

Horlenko Fedir V. - PhD, Assoc. prof.

Department of Surgical Diseases,

Uzhhorod National University

1 Narodna sq. 88000, Uzhhorod, Ukraine

+38 (0312) 61-24-36

fhorlenko@i.ua

https://orcid.org/0000-0002-0496-2069

A. Yu. Kenidra, Zakarpattya Regional Clinical Oncological Dispenser, Uzhgorod

Kenidra Andrianna Yu. – MD, morphologist

Zakarpattia Regional Clinical Oncology Center, centralized cytological laboratory,

2 Brodlakovicha, Str., 88000, Uzhhorod, Ukraine
+38(0312) 63-90-24

kenidra.sandra@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-1323-8056

References

1. Nazarova YeS, Marchenko AV. Otdalennye rezultaty konservativnogo lecheniya bolnykh s obliteriruyushchim aterosklerozom arteriy nizhnikh konechnostey // Vestnik khirurgii im. I.I. Grekova. 2006;4(165):74–6. [In Russian].
2. Vinnik YuS, Dunaevskaya SS, Podrezenko YeS. Kachestvo zhizni patsientov s obliteriruyushchim aterosklerozom sosudov nizhnikh konechnostey po dannym oprosnika SF-36. Fundamentalnye issledovaniya. 2015;1–3:467–9. [In Russian].
3. Kade AKh, Çanin SA, Gubareva YeA, Turovaya AYu, Bogdanova YuA, Apsalyamova SO, et al. Fiziologicheskie funktsii sosudistogo endoteliya. Fundamentalnye issledovaniya. 2011;11–3:611–7. [In Russian].
4. Martynov AI, Avetyak NG, Akatova YeV, Gorokhovskaya TN, Romanovskaya GA. Endotelialnaya disfunktsiya i metody ee opredeleniya. Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal. 2005;4(54):94–8. [In Russian].
5. Yushchuk YeN, Vasyuk YuA, Khadzegova AB, Filippov PG, Ivanova SV, Shkolnik YeL, et al. Endotelialnaya disfunktsiya pri zabolevaniyakh serdechno-sosudistoy sistemy i metody ee korrektsii. Klinicheskaya farmakologiya i terapiya. 2005;14(3):85–8. [In Russian].
6. Tabarov MS, Toshtemirova ZM, Saidmuradova RA [i dr.]. Uchast v zdіysnennі angіogenezu yak v embrіonalnomu rozvitku, tak і pri regeneratsії tkanin pіslya poshkodzhennya. Fiziologiya i patologiya endoteliya. Vestnik Avitsenny. 2012;(2):196–202. [In Russian].
7. Wassel CL, Berardi C, Pankow JS, Larson NB, Decker PA, Hanson NQ, et al. Soluble P-selectin predicts lower extremity peripheral artery disease incidence and change in the ankle brachial index: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Atherosclerosis. 2015 Apr;239(2):405-11. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.01.022. Epub 2015 Jan 28.
8. Titov VN. Anatomicheskie i funktsionalnye osnovy endoteliy-zavisimoy vazodilatatsii, oksid azota i endotelin. Ros kardiol zhurnal. 2008;(1):71–85. [In Russian].
9. Pokrovskiy VI, Vinogradov NA. Oksid azota, ego fiziologicheskie i patofiziologicheskie svoystva. Terapevt arkhiv. 2005;(1):82–7. [In Russian].
10. Cho YI, Cho DJ, Rosenson RS. Endothelial shear stress and blood viscosity in peripheral arterial disease. Curr Atheroscler Rep. 2014 Apr;16(4):404. doi: 10.1007/s11883-014-0404-6.
11. Inzhutova AI, Petrova MM. Rol endotelialnoy disfunktsii v formirovanii i progressirovanii serdechno-sosudistoy patologii. Problemy zhenskogo zdorovya. 2011;6(1):59–66. [In Russian].
Published
2018-08-30
How to Cite
Rusyn, V. I., Korsak, V. V., Horlenko, F. V., & Kenidra, A. Y. (2018). Dynamics of endothelial dysfunction after direct methods of revascularization for chronic ischemia of the lower extremities. Klinicheskaia Khirurgiia, 85(8), 9-11. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.08.09
Section
General Problems of Surgery