[1]
Kryzhevskii, V.V., Pavlovich, Y.V. and Mendel, N.A. 2017. MODERN VIEWS ON CONVERSION IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY. Klinicheskaia khirurgiia. 6 (Jul. 2017), 74-77.