[1]
Kryshen, V.P., Lyashchenko, P.V., Panikova, T.M., Vlasenko, A.N. and Vlasenko, A.V. 2017. Dynamics of cellular immunity when using sorption–траnsmembrane dialysis. Klinicheskaia khirurgiia. 8 (Sep. 2017), 36-37. DOI:https://doi.org/10.26779/2522-1396.2017.08.36.