[1]
Badiuk, M.I., Mykyta, O.O., Semeniv, I.P., Kosarchuk, V.V. and Mykhailyk, O.P. 2018. Emergency states in military men with surgical armed trauma. Klinicheskaia khirurgiia. 85, 11 (Nov. 2018), 49-52. DOI:https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.11.49.