[1]
Vasylyev, O.V., Sikachyov, S.S., Kvasivka, O.O., Kopetskyi, V.I., Cheverdyuk, D.O., Dorozhynskyi, V.I., Vitruk, Y.V., Stakhovskyi, O.E. and Kopchak, K.V. 2018. Surgical treatment of the locally-spread and recurrent solid tumors of abdominal cavity and retroperitoneal space with nephrectomy ex vivo ex situ and renal autotransplantation. Klinicheskaia khirurgiia. 85, 11 (Nov. 2018), 61-64. DOI:https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.11.61.