[1]
Gumenyuk, B.M. 2020. The anemia correction in chronic diseases in perioperative period while performing prosthesis of aortal valve. Klinicheskaia khirurgiia. 87, 5-6 (Jul. 2020), 30-35. DOI:https://doi.org/10.26779/2522-1396.2020.5-6.30.