(1)
Badiuk, M. I.; Mykyta, O. O.; Semeniv, I. P.; Kosarchuk, V. V.; Mykhailyk, O. P. Emergency States in Military Men With Surgical Armed Trauma. KH 2018, 85, 49-52.