UsenkoО. Y., NychytayloМ. Y., LytvynО. І., ZagriychukМ. S., LiksunovО. V., Romaniv, Y. V., & RiznykМ. V. (2018). Whipple operation with resection of portal/upper mesenteric vein without vascular reconstruction for tumoral thrombosis of vessels of the portal vein system. Klinicheskaia Khirurgiia, (1), 9-11. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.01.09