Badiuk, M. I., Mykyta, O. O., Semeniv, I. P., Kosarchuk, V. V., & Mykhailyk, O. P. (2018). Emergency states in military men with surgical armed trauma. Klinicheskaia Khirurgiia, 85(11), 49-52. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.11.49