KRYZHEVSKII, V. V.; PAVLOVICH, Y. V.; MENDEL, N. A. MODERN VIEWS ON CONVERSION IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY. Klinicheskaia khirurgiia, n. 6, p. 74-77, 7 Jul. 2017.