OGORODNIK, P. V.; DEYNICHENKO, A. G.; TERESHKEVICH, I. S.; SHCHERBYNA, S. I.; YERMAK, N. A. Š•ndoscopic transpapillary interventions in treatment of chronic pancreatitis. Klinicheskaia khirurgiia, v. 85, n. 9, p. 5-7, 30 Sep. 2018.