BADIUK, M. I.; MYKYTA, O. O.; SEMENIV, I. P.; KOSARCHUK, V. V.; MYKHAILYK, O. P. Emergency states in military men with surgical armed trauma. Klinicheskaia khirurgiia, v. 85, n. 11, p. 49-52, 1 Nov. 2018.