VASYLYEV, O. V.; SIKACHYOV, S. S.; KVASIVKA, O. O.; KOPETSKYI, V. I.; CHEVERDYUK, D. O.; DOROZHYNSKYI, V. I.; VITRUK, Y. V.; STAKHOVSKYI, O. E.; KOPCHAK, K. V. Surgical treatment of the locally-spread and recurrent solid tumors of abdominal cavity and retroperitoneal space with nephrectomy ex vivo ex situ and renal autotransplantation. Klinicheskaia khirurgiia, v. 85, n. 11, p. 61-64, 1 Nov. 2018.