МаyborodinI. V.; KHOMENYUK, S. V.; МikheyevaТ. V.; YARIN, G. Y.; МаyborodinaV. I.; ОnopriyenkoN. V.; VilgelmiI. А.; ShevelaА. I. Implantation of the collagen membrane with adsorbed multipotent stem cells in experiment . Klinicheskaia khirurgiia, v. 86, n. 6, p. 53-59, 27 Jun. 2019.