FELESHTYNSKY, Y. P.; LERCHUK, O. M.; SMISHCHUK, V. V.; HUDYMA, Y. M. Laparoscopic preperitoneal alloplasty of postoperative ventral hernias. Klinicheskaia khirurgiia, v. 87, n. 5-6, p. 50-54, 24 Jul. 2020.