VASHCHUK, V. V.; ANDRIUSHCHENKO, V. P.; KYRYK, T. P.; KUSHNIRCHUK, M. I.; BAIDALA, R. P.; IVANYSHYN, A. Z.; KHOMCHENKO, T. V. Antibacterial therapy of surgical sepsis: modern approaches, views, strategy and prospects. Klinicheskaia khirurgiia, v. 88, n. 1-2, p. 78-82, 28 Mar. 2021.