Badiuk, M. I., O. O. Mykyta, I. P. Semeniv, V. V. Kosarchuk, and O. P. Mykhailyk. 2018. “Emergency States in Military Men With Surgical Armed Trauma”. Klinicheskaia Khirurgiia 85 (11), 49-52. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.11.49.