МаyborodinI. V., S. V. Khomenyuk, МikheyevaТ. V., G. Yu. Yarin, МаyborodinaV. I., ОnopriyenkoN. V., VilgelmiI. А., and ShevelaА. I. 2019. “Implantation of the Collagen Membrane With Adsorbed Multipotent Stem Cells in Experiment ”. Klinicheskaia Khirurgiia 86 (6), 53-59. https://doi.org/10.26779/2522-1396.2019.06.53.