Badiuk, M. I., Mykyta, O. O., Semeniv, I. P., Kosarchuk, V. V. and Mykhailyk, O. P. (2018) “Emergency states in military men with surgical armed trauma”, Klinicheskaia khirurgiia, 85(11), pp. 49-52. doi: 10.26779/2522-1396.2018.11.49.