МаyborodinI. V., Khomenyuk, S. V., МikheyevaТ. V., Yarin, G. Y., МаyborodinaV. I., ОnopriyenkoN. V., VilgelmiI. А. and ShevelaА. I. (2019) “Implantation of the collagen membrane with adsorbed multipotent stem cells in experiment ”, Klinicheskaia khirurgiia, 86(6), pp. 53-59. doi: 10.26779/2522-1396.2019.06.53.