[1]
M. I. Badiuk, O. O. Mykyta, I. P. Semeniv, V. V. Kosarchuk, and O. P. Mykhailyk, “Emergency states in military men with surgical armed trauma”, KH, vol. 85, no. 11, pp. 49-52, Nov. 2018.