Badiuk, M. I., O. O. Mykyta, I. P. Semeniv, V. V. Kosarchuk, and O. P. Mykhailyk. “Emergency States in Military Men With Surgical Armed Trauma”. Klinicheskaia Khirurgiia, Vol. 85, no. 11, Nov. 2018, pp. 49-52, doi:10.26779/2522-1396.2018.11.49.