МаyborodinI. V., S. V. Khomenyuk, МikheyevaТ. V., G. Y. Yarin, МаyborodinaV. I., ОnopriyenkoN. V., VilgelmiI. А., and ShevelaА. I. “Implantation of the Collagen Membrane With Adsorbed Multipotent Stem Cells in Experiment ”. Klinicheskaia Khirurgiia, Vol. 86, no. 6, June 2019, pp. 53-59, doi:10.26779/2522-1396.2019.06.53.