Boyko, V. V., K. M. Smolianyk, A. G. Krasnoyaruzhskiy, D. V. Minukhin, D. O. Yevtushenko, and V. O. Khashchyna. “Surgical Methods of Prophylaxis of Primary Insufficiency of the Bronchus Stump Sutures”. Klinicheskaia khirurgiia 86, no. 7 (July 7, 2019): 3-8. Accessed July 7, 2022. https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/694.